Sateenkaarikynä ry on LHBTIQA+ -taiteilijoiden ja journalistien tueksi perustettu yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea sekä sateenkaaritaidetta että sateenkaarilähtöistä journalismia.

Yhdistys on perustettu Pridekuussa 2020 Turussa. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää koulutuksia, näyttelyitä, työpajoja sekä muita sateenkaaritaidetta tukevia toimintoja. Lisäksi yhdistys tarjoaa kokemuslukijapalvelua, josta saat lisätietoa täältä.

Taiteen lisäksi yhdistys toimii LHBTIQA+ -verkkomedia Kehrääjän julkaisijana. Kehrääjä toimii journalistisin periaattein ja päätösvalta sen sisällöstä on sen toimituksella. Kehrääjää johtavat Sateenkaarikynä ry:n nimittämät päätoimittajat. Kehrääjän sisältöön pääset tutustumaan täältä.