Kokemuslukijapalvelu

Mikä on kokemuslukija?

Kokemuslukija tai sensitiivisyyslukija (eng. sensitivity reader) on vähemmistöön kuuluva henkilö, joka arvioi omista lähtökohdistaan, miten kyseistä vähemmistöä kuvataan fiktiivisessä tekstissä. Sateenkaarikynä ry:n kokemuslukijat kuuluvat itse seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön ja lukevat siis tekstiäsi peilaten omiin kokemuksiinsa sekä omaan yhteisöönsä. Kokemuslukijamme ovat sekä asiantuntijoita omaa vähemmistöään koskevissa asioissa että kirjallisuusalan ammattilaisia tai alan opiskelijoita.

Sateenkaarikynä ry ei rahoita kokemuslukijoita eikä hyödy taloudellisesti palvelusta, mutta kokemuslukijat ovat yhdistyksen jäseniä ja toiminnassamme aktiivisesti mukana.

Kokemuslukijat mediassa:

Lue lisää kokemuslukijuudesta Sateenkaarikynä ry:n blogista:

Miksi tarvitsisin kokemuslukijaa?

Kokemuslukijaa tarvitsee tyypillisesti sellainen kirjoittaja, joka kirjoittaa vähemmistöstä, johon ei itse kuulu. Antamalla teksti vähemmistön edustajan luettavaksi ja kommentoitavaksi pyritään välttämään stereotyyppistä, haitallista kuvausta ja auttamaan kirjoittajaa luomaan uskottavampia, ehyempiä hahmoja. Kokemuslukija kiinnittää huomiota ennen kaikkea tekstin sisältöön ja sen lukijalleen välittämään viestiin, eikä esimerkiksi korjaa tekstistä kirjoitusvirheitä.

Ketkä ovat kokemuslukijoita?

Lyyra Virtanen
@lyyravirtanen

Kuva: Tinksu Wessman

Olen toiminut kokemuslukijana loppuvuodesta 2020 asti. Minut tunnetaan muun muassa työstäni sateenkaarimedia Kehrääjän päätoimittajana (2019–2022) ja Yle Kioskille tekemästäni Queerruutu-videosarjasta. Opiskelin yleistä kirjallisuustiedettä yliopistossa. Kattavan teoriapohjan lisäksi pohjaan omiin kokemuksiini seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvana lukijana ja elokuvan sekä tv-sarjojen ystävänä.

Arvioin niin spekulatiivista fiktiota, tietokirjallisuutta, draamakäsikirjoituksia kuin lyriikkaa, nuorten- tai YA-kirjallisuutta, pitkää tai lyhyttä tekstiä. Tunnen queer-kirjallisuutta ja sateenkaarikulttuuria laajasti, joten osaan peilata tekstiäsi jo olemassa oleviin stereotyyppeihin ja vähemmistökuvauksen yleisiin ongelmakohtiin.

Ota yhteyttä lyyravirtanen(at)gmail.com!

“Sain Ei kertonut katuvansa -romaanin kirjoitusvaiheessa merkittävää apua Lyyra Virtasen kokemuslukijapalvelusta. Minulle oli ensiarvoisen tärkeää se, kuinka tekstini herättämien kommenttien ja ajatusten avulla saatoin välttää stereotyyppisen kuvaamisen karikoita. Jotta ymmärtäisi henkilöhahmojaan, täytyy heidän elämäänsä ymmärtää. Siihen sain apua.”

Tommi Kinnunen

Mitä kokemuslukijapalveluun kuuluu?

Kokemuslukijamme lukee tekstisi ensin kokonaan läpi, ja kiinnittää erityisesti huomiota niihin kohtiin, joissa kuvataan seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöä tai näiden vähemmistöjen edustajia. 

1 – 200 liuskan pituisesta tekstistä saat noin 1 – 3 liuskan mittaisen palautteen, jossa lukijamme analysoi tekstisi vähemmistökuvausta kokonaisuutena. Yli 200 liuskan pituisesta tekstistä palautteen mitta on noin 3 – 6 liuskaa.

Arvioitu palautteenantoon kuluva aika on 2 – 4 viikkoa. Aikataulusta ja hinnoittelusta on sovittava tarkemmin kokemuslukijan kanssa henkilö- ja tapauskohtaisesti. 

Luemme tällä hetkellä ensisijaisesti suomenkielisiä kaunokirjallisia tekstejä (proosaa, lyriikkaa ja draamaa). Ota kuitenkin rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat kokemuslukijan apua toisenlaisen projektin kanssa, niin mietitään yhdessä, saisimmeko räätälöityä juuri sinun tarpeisiisi sopivan palvelun.