Kokemuslukijapalvelu

Mikä on kokemuslukija?

Kokemuslukija tai sensitiivisyyslukija (eng. sensitivity reader) on vähemmistöön kuuluva henkilö, joka arvioi omista lähtökohdistaan, miten kyseistä vähemmistöä kuvataan fiktiivisessä tekstissä. Sateenkaarikynä ry:n kokemuslukijat kuuluvat itse seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön ja lukevat siis tekstiäsi peilaten omiin kokemuksiinsa sekä omaan yhteisöönsä. Kokemuslukijamme ovat sekä asiantuntijoita omaa vähemmistöään koskevissa asioissa että kirjallisuusalan ammattilaisia tai alan opiskelijoita.

Sateenkaarikynä ry ei rahoita kokemuslukijoita eikä hyödy taloudellisesti palvelusta, mutta kokemuslukijat ovat yhdistyksen jäseniä ja toiminnassamme aktiivisesti mukana.

Miksi tarvitsisin kokemuslukijaa?

Kokemuslukijaa tarvitsee tyypillisesti sellainen kirjoittaja, joka kirjoittaa vähemmistöstä, johon ei itse kuulu. Antamalla teksti vähemmistön edustajan luettavaksi ja kommentoitavaksi pyritään välttämään stereotyyppistä, haitallista kuvausta ja auttamaan kirjoittajaa luomaan uskottavampia, ehyempiä hahmoja. Kokemuslukija kiinnittää huomiota ennen kaikkea tekstin sisältöön ja sen lukijalleen välittämään viestiin, eikä esimerkiksi korjaa tekstistä kirjoitusvirheitä.

Ketkä ovat kokemuslukijoita?

Lyyra Virtanen
@lyyravirtanen

Kuva: Tinksu Wessman

“Olen toiminut sateenkaarimedia Kehrääjän päätoimittajana vuodesta 2019 lähtien, ja minulla on työn puolesta kattavaa osaamista ja ymmärrystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja ongelmista. Kehrääjän kulttuuri- ja yhteisötoimituksen lisäksi olen työskennellyt spekulatiivisen fiktion harrastajien Spin-lehdessä. Minulla on HuK-tutkinto yleisen kirjallisuustieteen pääaineesta, ja arvosanalla 5/5 hyväksytty tutkielmani kuului queer-tutkimuksen piiriin. Pystyn siis arvioimaan käsikirjoitustasi tai tekstiäsi sekä kokemusasiantuntijan että koulutetun ammattilaisen näkökulmasta.”

Yhteydenotot lyyravirtanen(at)gmail.com

“Sain Ei kertonut katuvansa -romaanin kirjoitusvaiheessa merkittävää apua Lyyra Virtasen kokemuslukijapalvelusta. Minulle oli ensiarvoisen tärkeää se, kuinka tekstini herättämien kommenttien ja ajatusten avulla saatoin välttää stereotyyppisen kuvaamisen karikoita. Jotta ymmärtäisi henkilöhahmojaan, täytyy heidän elämäänsä ymmärtää. Siihen sain apua.”

Tommi Kinnunen

Mitä kokemuslukijapalveluun kuuluu?

Kokemuslukijamme lukee tekstisi ensin kokonaan läpi, ja kiinnittää erityisesti huomiota niihin kohtiin, joissa kuvataan seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöä tai näiden vähemmistöjen edustajia. 

1 – 200 liuskan pituisesta tekstistä saat noin 1 – 3 liuskan mittaisen palautteen, jossa lukijamme analysoi tekstisi vähemmistökuvausta kokonaisuutena. Yli 200 liuskan pituisesta tekstistä palautteen mitta on noin 3 – 6 liuskaa.

Arvioitu palautteenantoon kuluva aika on 2 – 4 viikkoa. Aikataulusta ja hinnoittelusta on sovittava tarkemmin kokemuslukijan kanssa henkilö- ja tapauskohtaisesti. 

Luemme tällä hetkellä ensisijaisesti suomenkielisiä kaunokirjallisia tekstejä (proosaa, lyriikkaa ja draamaa). Ota kuitenkin rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat kokemuslukijan apua toisenlaisen projektin kanssa, niin mietitään yhdessä, saisimmeko räätälöityä juuri sinun tarpeisiisi sopivan palvelun.