Sateenkaaritaiteen puolella

Sateenkaaritaiteen puolella

Sateenkaarikynä ry on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden sekä sateenkaarijournalismin tueksi vuonna 2020 perustettu yhdistys. Sääntöjensä mukaan Sateenkaarikynä ry:n tarkoituksena on tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten sekä heidän muodostamiensa ryhmien työtä oman taiteensa luomiseksi sekä esille tuomiseksi. Tämän lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistölähtöistä journalismia.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sateenkaarivähemmistöön kuuluva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tarkoituksen. Henkilöjäsenten lisäksi yhdistykseen voivat kuulua yhdistysjäsenet, joiden todellisen toiminnan tulee olla yhdistyksen tarkoituksen mukaista sekä kannatusjäsenet. Jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen osoitteessa sateenkaarikyna.yhdistysavain.fi. Yhdistyksen säännöt löydät täältä.

Sateenkaarikynä ry julkaisee muun toimintansa ohella journalistisin periaattein toimivaa LHBTIQA+ -verkkomediaa, Kehrääjää. Kehrääjän journalismiin voi perehtyä osoitteessa www.kehraaja.com. Kehrääjän sisällöstä ja journalistisista ratkaisuista vastaa sen toimitus, jota johtavat Sateenkaarikynä ry:n nimittämät päätoimittajat.